563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02507 7999 | e-mail : 1169@ditp.go.th